Untitled Document

ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜMLERİ VE KARİYER ALANLARI

Bucak Zeliha Tolunay Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Programından mezun olan öğrenciler;

Turkcell ve Türk Telekom gibi şirketlerde proje yöneticisi, yazılım mühendisi, kontrat uzmanı, veri tabanı yöneticisi, kalite güvence uzmanı ve ağ yöneticisi gibi kilit görevlerde bulunurlar.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Programından mezun olan öğrenciler;

Bilginin eskiye oranla daha kapsamlı olması, çağdaş yöntem ve araçlarla işlenmesi zorunluluğundan dolayı günümüzde bu bölüme giderek artan bir gereksinim vardır. Kuruluşlar varlıklarını sürdürüp gelişmek, kendileri ile ilgili bilgileri üretme saklama, planlama ve değiştirme işlemlerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturmak için bu alanda gelecek bilgileri kullanma zorunluluğu duymaktadır. Bu nedenle mezunlar çeşitli işletmeler ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Muhasebe ve Finansal Programından mezun olan öğrenciler;

Bu alan mezunları, çalıştıkları kurumlarda, hesap işlerini yürütme, yorumlama, kayıtları tutma, kontrol etme ve mali kaynakları verimli şekilde kullanma konularında faaliyet gösterirler.

Mezunlar, kamu ve özel sektöre ait ticari kuruluşlarda, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinde, finans kuruluşlarında görev alabilirler. Çalıştıkları kurumun gelir ve giderlerinin kayıtlarının tutulması, vergileri ve diğer ödemelerle ilgili işlemlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesinden sorumludurlar. Kendilerine ait muhasebe veya mali müşavirlik bürosu da açabilirler. Muhasebe mevzuatını iyi bilmek ve bilgisayar kullanmak iş bulma olanağını ve başarıyı artırır.

 

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret Programından mezun olan öğrenciler;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı gibi sosyal kuruluşlarda, müfettiş veya uzman olarak Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışılabilir. Ayrıca iktisat ve işletme mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alınabilir.

Fen Edebiyat Fakültesi
Antropoloji

Antropoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler;

Antropologlar, üniversitelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, TRT, belediyeler, kadın ve aile araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşlarda araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra araştırma şirketleri, basın-yayın kuruluşları, ergonomi alanında çalışma yapan kuruluşlar, danışmanlık şirketleri, sosyal sorumluluk projeleri başlıca çalışma alanlarıdır. Son dönemde şirketlerin insan kaynakları, stratejik pazarlama, halkla ilişkiler müşteri hizmetleri departmanlarında da görev almaya başlamışlardır. Özellikle insan kaynakları yönetimi ile tüketici davranışlarını ele alan pazarlama uygulamaları antropologların görev alması gereken alanlar haline gelmektedir. 

Arkeoloji

Arkeoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler;

Arkeoloji bölümü mezunları; çalıştıkları kuruluşlar; üniversiteler (öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak), Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli müzeler, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü gibi yerlerde iş bulabilirler

 

Biyoloji

Biyoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler;

Kolejlerde veya dershanelerde İngilizce, fen bilgisi veya biyoloji öğretmenliği,

Özel araştırma laboratuarlarında (Hastanelerdeki moleküler biyoloji laboratuvarları, tahlil laboratuvarları, laboratuvar malzemesi üretim Ar-Ge laboratuvarları vb.) araştırmacı,

İlaç, laboratuvar cihazı satan firmaların satış ve pazarlama departmanlarında pazarlamacı,

Bazı özel kuruluşlarda yöneticilik gibi yerlerde iş bulabilirler

Kimya

Kimya Bölümünden mezun olan öğrenciler;

Kimya bölümü mezun için birkaç seçenek;

Tekstil sektörü; Buradaki çalışma olanakları, tekstil boya maddelerini formüle edip satışını yapmak, tekstil boyama, iplik boyama, boyahanelerde sorumlu müdürlük şeklindedir,

İlaç sektörü; Kalite kontrolden üretime, mikrobiyolojiden ve ar-ge'den ruhsatlandırmaya, laboratuar içi gibi pek çok konum mevcuttur,

Gıda sektörü; Gıda fabrikalarının kalite kontrol birimlerinde ve üretimde gıda mühendisleri ile birlikte çalışma fırsatı bulunabilir,

Kâğıt sektörü; Kâğıdın belli aşamaları alması sırasında analiz işlemlerini üstlenecek kimya mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tıp merkezlerinin tahlil laboratuarları; Biyokimya alanında uzmanlaşanlar, biyokimya alanında girdikleri Tıpta Uzmanlık Sınavı'ndan sonra bir laboratuarda istihdam edilebilir.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat

İktisat Bölümünden mezun olan öğrenciler;

Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun olanlar işgücü piyasasında “İktisatçı” olarak görev alırlar. İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve insangücü kaynaklarının en kârlı biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin bulunmasına çalışırlar

İşletme

İşletme Bölümünden mezun olan öğrenciler; 

Fabrika, banka, maden, sigorta, çiftlik gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda, üretimin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda çalışacak elemanlar yetiştirilir. Bir işletmeci, çalıştığı kurumdaki planlama, örgütleme, yönetme, düzenleme, denetim gibi genel görevler yanında, ürünün kalitesi, üretimin arttırılması ve ürünlerin satışı ile ilgili planlar yapar. İşletmeciler kamu kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler.

 

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetiminden mezun olan öğrenciler;

Üniversitelerin kamu yönetimini bitirenler çalıştıkları kurumda pozisyonlarına göre “Kaymakam”, “Müfettiş”, “Yönetici” gibi ünvanlar alırlar.

 

Meslek Yüksekokulları
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programından mezun olan öğrenciler;

Sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler.

Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Programından Mezun Olan Öğrenciler;

Bu bölüm mezunları, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analizi, Bankacılık, Sigortacılık, Uluslararası Denetim Şirketleri, Kamu Finans Kurumları, Leasing Şirketleri, İşletmelerin Finans Bölümleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Faaliyet alanlarında çalışma alanları bulabilirler.

Bilgi Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi Programından Mezun Olan Öğrenciler;

 

Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları kütüphanelerde, çeşitli bilgi merkezlerinde, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile kurum ve kuruluşların arşivlerinde çalışabilirler.

 

Diğer yönden internet servis birimlerinin çeşitli kademelerinde, kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetim bilimlerinde, bilgisayar yazılım şirketlerin diğer çalışma alanlarındandır.

 

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Teknolojileri Programından mezun olan öğrenciler;

Bilgisayar donanımı keşif işlemlerinde görev alır, Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın seçimi ve kurulması işlemini yapar, Web sayfalarının programlarını yapar, Kişisel ya da ticari programlar yazar, Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve karmaşık olmayan donanım arızalarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunlara çözüm getirir, Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alır, Sektörde geçerliliğini koruyan kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kullanır, İş yerinde bilgisayar kaynakları, sağlık ve emniyet ile ilgili kanuna dayalı yönetmelikleri bilir ve uygular.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olan öğrenciler;

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunlarının iş imkanları oldukça geniş olup, tüm özel sektör işletmelerinde ve kamu kurumlarında, üniversitelerde, hukuk bürolarında, kısaca bürosu olan her tür işletmelerde istihdam imkanları mevcuttur. Büro Yöneticisi, Ofis Hizmetleri Uzmanı, Üst Yönetim Asistanı, Yönetici Asistanı olarak görev yaparlar.

Dış Ticaret

Dış Ticaret Programından mezun olan öğrenciler;

Dış ticaret meslek elemanı, uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurulması, gerekli sözleşmelerin yapılması için gerekli çalışmalarda ara eleman olarak görev yapar, Dış ticaret elemanları büroda çalışırlar. İthalat-ihracat işiyle ilgili işletmelerde görev alanlar gümrüklerde de iş takibi yaparlar. 
Dış ticaret önlisans programından mezun olanlar Maliye Bakanlığı, Gümrük Müşteşarlığı ve bağlı birimlerinde görev alabilirler. Ayrıca, meslek elemanları ithalat-ihracatla uğraşan tüm işyerlerinde iş bulabilirler. Yabancı dil bilgisi çok iyi olanların iş bulma sorunu yoktur. Bankaların kambiyo bölümü meslek elemanlarının çalışabileceği yerlerdir

Doğal Yapı Taşları

Doğal Yapı Taşları Programından mezun olan öğrenciler;

Genel olarak inşaat sektöründe iş bulma olanağı oldukça yüksektir. Bu nedenle, Yapı Dekorasyon Teknisyenleri genellikle özel sektöre ait işletmelerde, yetkili satış bayii ve üretim tesislerinde, mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışabilirler.  

Elektirk

Elektrik Programından mezun olan öğrenciler;

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Elektrik teknikerleri Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. 

Elektronik

Elektronik Programından mezun olan öğrenciler;

Bu programdan mezun olanlara “Elektrik Teknikeri” ünvanı verilmektedir. Elektrik teknikeri çalıştığı kurumlarda mühendis ve teknisyen arasında teknik ara elemanı olarak görev yapar. Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışırlar, isterlerse özel işyeri açabilirler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun olan öğrenciler; 

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilirler. Özellikle özel sektörde hemen hemen tüm büyük şirketlerin halkla ilişkiler birimi vardır. Kendisini iyi yetiştirmiş ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilen bir “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” geniş iş olanaklarına sahiptir.

 

İnşaat

İnşaat Teknolojileri Programından mezun olan öğrenciler;

            Devlet Su  İşleri, Karayolları, Köy Hizmetleri, Tapu Kadastro, Bayındırlık Müdürlükleri ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarında, ayrıca özel sektöre ait hazır beton santralleri, mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışma şansları vardır.

     

 

İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler;

Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler.

 

Lojistik

Lojistik Programından mezun olan öğrenciler;

 Lojistik Elemanı, İş piyasasında faaliyet gösteren işyerlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün tedariki, stoklanması, paketlenmesi ve tüketileceği pazar mahalline kadar (dağıtım) nakliyesi işlemleriyle uğraşan, bulunduğu piyasada üretim, stoklama, pazarlama, planlama ve organizasyon faaliyetleriyle uğraşan tüm birimlerle çalışan kişidir.

Makine Resim ve Konstrüksiyon

Makine Resim ve Konstrüksiyon Programından mezun olan öğrenciler;

Makine-Resim Konstrüksiyon Teknikeri ünvanı ile mezun olan öğrencilerimiz endüstrinin İmalat ve Bakım Sektörlerinde mühendis veya diğer yöneticiler ile yakın çalışması gereken ara eleman (Tekniker ) olarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde kamu veya özel sektörlerde rahatlıkla iş bulabilme imkanları vardır. Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamu kesiminde, Sümerbank, Karayolları ile Devlet Demiryolları Genel Müdürlüklerinde, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu vb. kurumların fabrikalarında, belediyelerde görev alabilmektedir.

 

Makine

Makine Programından mezun olan öğrenciler;

Bu programın mezunlarına “Makine Teknikeri” ünvanı verilmektedir. Bu ünvana sahip bir kimse çalıştığı kurumda makine mühendisi ile teknisyen arasında teknik ara eleman olarak görev yapmaktadır. Çalışma Alanları: Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel kuruluşlarda teknik ara elemanı olarak çalışırlar.

 

Maliye

Maliye Programından mezun olan öğrenciler;

Mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Kamu kesiminde vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik; özel kesimde ise şirketlerde her kademede personel olarak çalışabilirler. Dilerlerse lisansını tamamlamış bir öğrenci serbest meslek olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini icra edebilirler.

Mobilya ve Dekorasyon

Mobilya ve Dekorasyon Programından mezun olan öğrenciler;

Mobilya ve dekorasyon teknikerleri, endüstriyel mobilya üreten fabrikalarda, ağaçla çalışan tüm endüstri kuruluşlarında, inşaat sektöründe ve KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) düzeyindeki özel iş yerlerinde çalışabilirler. Ayrıca ahşap koruma maddeleri, tutkal, cila ve boya üretiminde ve bunlara bağlı yan sanayi alanlarında tekniker olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açma imkanları da bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi bu mesleği de olumlu veya olumsuz olarak etkilemektedir.

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı Programından mezun olan öğrenciler;

Moda Tasarımı veya Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünü bitiren kişiler hazır giyim ve ısmarlama giyim, giyim aksesuarı üzerine çalışan işletmelerde (tekstil, deri, triko...), model hazırlama, kalıp hazırlama, üretim, pazarlama ve kalite kontrol birimlerinde görev alabilirler, Ar-Ge (ürün geliştirme) çalışmalarını yürütebilirler. Yine çeşitli işletmelerde endüstriyel tasarım, tekstil tasarım, grafik tasarımcısı olarak da çalışabilirler. İstemesi durumunda sanatsal ve daha yaratıcı çalışmalarını oluşturmak için kendi işyerini de açabilir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan öğrenciler;

Bu program, işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. Mezunlar, Muhasebe Meslek Elemanı unvanı alacaktır. Muhasebe meslek elmanı; bir işyerine bağlı olarak muhasebecilik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişidir.

Muhasebe Programın Amacı muhasebenin temel kavramlarını ve sistemini, muhasebe kayıtlarında kullanılan belgeleri tanıtmak, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini ve bu mali tabloların nasıl hazırlanacağını öğretmek, genel muhasebe, maliyet muhasebesi gibi alanlarda güçlü bir temele sahip, finans, işletme yönetimi, iş yaşamının hukuksal çerçevesi konularına hâkim, bu alanlarla ilgili bilgisayar uygulamalarını yakından tanıyan nitelikli meslek elemanı yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Otomotiv

Otomotiv Programından mezun olan öğrenciler;

Otomotiv teknikeri, motorlu taşıt araçlarının motor kısmının yapımı ve işleyişi konusunda çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Otomotiv teknikeri, fabrikalarda makine mühendislerinin gözetimi ve yönetimi altında planlanan işlerin yürütülmesini sağlar.

Kamu sektörüne ve özel sektöre bağlı fabrikalarda ve tamirhanelerde çalışabileceği gibi kişi özel işyeri açabilir.

Pazarlama

Pazarlama Programından mezun olan öğrenciler;

 Pazarlama/satış yönetimi programlarından mezun olan öğrencilere "Pazarlama Meslek Elemanı" ünvanı verilir. Mezunlar daha çok ithalat ve ihracat işleriyle uğraşır; işyerlerinde satış elemanı, pazarlama şirketlerinde araştırmacı olarak çalışırlar. 

Mezunlar, bütün kuruluşlarda satış elemanı, pazarlama programcısı, pazarlama araştırmacısı olarak çalışma yapabilirler.

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Programından mezun olan öğrenciler;

 Sosyal Hizmet Bölümü Mezunları; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, SSK’da, İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda, DPT’de, sosyal hizmet il müdürlüklerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, körler ve sağırlar okullarında, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca mezunların özel kreş ve gündüz bakımevi, huzurevi açma hakları da vardır.

Süt ve Ürünleri

Süt ve Ürünleri Programından mezun olan öğrenciler;

Süt ve ürünleri teknikerleri, süt işlenmesi yönünde çalışmalar yaparlar. Bu programdan Süt teknikeri olarak mezun olanlar, üniversitelerin ilgili birimleri, fakülteler ve yüksekokullar, resmi kuruluşlar, kamu kuruluşları (Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Hıfzıssıhha vb.), özel kuruluşlar (Süt sanayinde, üretim veya kalite kontrol departmanları, gıda laboratuarları vb.) da iş bulabilmektedirler. Ayrıca alanlarıyla ilgili kendi üretim ünitelerini veya iş yerlerini kurma yeteneğine de kavuşmaktadırlar.

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler;


Bu alan mezunları genellikle turizm sektöründe çalışırlar. Özel turizm şirketleri seyahat acenteleri otel, motel gibi konaklama işletmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı birimlerde iş bulabilirler. Sermaye sahipleri kendi işletmelerini kurabilirler.

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Programından mezun olan öğrenciler;

Bölümden mezun olan öğrenciler, belediyeler, il özel idareleri ve valilikler ve bunlara bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde çalışabilirler.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler;

            Gıda mühendisleri kamu sektöründe; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve belediyelerde çalışma olanakları vardır. Özel sektörde; gıdayla ilgili işletmelerde, proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman ve kalite uzmanı olarak da görev alabilirler. 

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler;

Üniversitelerin teknik alanlarla ilgili bölümlerinden mezun olanlar kamu ve özel sektörde istihdam edilebilirler. Ayrıca kendi imkânlarıyla işlerini kurarlar. Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlığı ve DSİ, Karayolları ve kamu iktisadi teşekküllerinde v.b. gibi kurum ve kuruluşlarda görev almakta, bir kısmı da serbest çalışmaktadır.
Ulaştırma Bakanlığına bağlı uçak fabrikalarında ya da onarım atölyelerinde görev alırlar. TKİ, Etibank, MTA Enstitüsü, DSİ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Toprak-Su, Yol-Su-Elektrik Kurumu, Deprem Araştırma Enstitüsü gibi resmi kuruluşlarda, yabancı petrol şirketleri, özel maden ve sondaj şirketleri gibi özel işletmelerde görev alabilirler.