MULAKAT TEKNİKLERİ

Genelde Kullanılan İşe Alım Teknikleri nelerdir? 
İşe alımlarda kişilik özellikleri ile iş verimlilikleri arasında ilişki kurmak ve performansa ilişkin ipuçları edinmek adına aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 • Yetkinlik bazlı, davranış odaklı mülakat teknikleri; başarılı bir iş performansı için gereken yetkinlikleri araştırmaya yönelik mülakatlar ,
 • Kişilik Envanteri; adayların iş performansını öngörmek amacı ile uygulanan envanterler
 • Değerlendirme Merkezi uygulamaları; Vaka analizi, simülasyonlar, grup çalışması, rol oynama, mülakatlar, kişilik envanterleri gibi çeşitli değerlendirme tekniklerinin bir arada kullanıldığı yöntemdir. Hem işe alımlarda, hem de şirket içinde mevcut çalışanlara uygulanabilmektedir.

Şirketlerin adaylarda aradığı özelliklere örnekler:

 • Karar alma,
 • Sorun çözme becerileri, 
 • Farklılıklara uyum ve yönetebilme, 
 • Kendi kendini motive edebilme yeteneği, 
 • Takım çalışması,
 • İletişim becerileri,
 • Yaratıcılık, 
 • Sonuç Odaklılık,
 • Liderlik, 

Başarılı bir İş Görüşmesi için neler yapmalıdır?

 • Şirketi araştırmaya vakit ayırın. Bu iyi bir iş görüşmesine hazırlanmanın ilk adımıdır. Şirket hakkındaki araştırmanız  size mülakat sırasında etkili ve doğru soruları sormanızda yardımcı olur.
 • Olumsuz bir durum karşısında nasıl bir tutum sergileyebileceğinizi anlamaya yönelik sorular sorulabilir. Negatif bir deneyiminizi paylaşmaya hazır olun ama tercihen bu durumdan pozitif bir kazanım elde etmiş olduğunuzu da ifade edin.
 • Genelde pek çok iş başka insanlarla ilişki içinde yürütülür: İş arkadaşları, Müşteriler, Yöneticiler, vs. Sizin bireylerle ilişkilerinizi anlamaya çalışan sorularla karşılaşabilirsiniz. 
 • İş görüşmesine hazırlanırken, güçlü yönlerinizi gösteren örnekler üzerine düşünün, sizi şirketle ve pozisyonla ilgili neyin motive ettiği, şirketin tercihleri ile sizinkilerin birbirine uyup uymadığı önemlidir.