.

Merkezimiz

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi için “Kariyer”, soluksuz devam eden, heyecanla yerine getirilmesi gereken, odağına öğrenci ve mezunlarının yetkinlik ve becerilerini geliştirmeyi alan bir misyondur. 

Mezunlarla ilişkiler ve Kariyer Planlama koordinatörlüğü olarak 2010 yılında başladığımız yolculuğumuza 2019 Aralık ayı itibariyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak devam ediyoruz.

Öğrenci ve Mezunlarımıza;

 • Kişilik özellikleri, yetenekleri, becerileri ve mesleki ilgileri ile uyumlu kariyer planı geliştirmelerine rehberlik ediyor, bu amaca uygun ölçme ve değerlendirme ve bilgilendirme hizmetleri sunuyoruz.
 • Farklı kariyer alanlarına yönelik sertifika programları, kişisel gelişim eğitimleri ve seminerler tasarlıyor ve yürütüyoruz.
 • Yurt içi ve yurt dışı staj ve iş olanakları hakkında bilgilendirme, yönlendirme hizmeti sunuyoruz.
 • Üniversite dışındaki organizasyonlar tarafından düzenlenen kariyer geliştirme etkinlik ve fırsatları hakkında bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti sunuyoruz
 • Üniversitenin akademik birimlerinde düzenlenen kariyer etkinliklerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlıyoruz.
 • Mezunlarımızla iletişim kuruyor, onlarla bağlarımızı güçlendiriyoruz
 • Deneyim ve tecrübe sahibi başarılı meslek mensupları, akademisyenler, girişimciler ve mezunlarla kariyer söyleşileri gerçekleştiriyoruz.
 •  Aday öğrencileri Üniversitemiz hakkında bilgilendiriyoruz. 
 • İstihdam politikalarının oluşturulmasında etkin rol oynayan merkezi yönetim kuruluşları ile bilgi alışverişinde bulunuyoruz.

Hakkımızda

 • Merkezimiz
 • Misyon ve Vizyonumuz
 • Organizasyon Yapımız
 • Ekibimiz
 • Mevzuat
 • Yönetim Kurulu Kararları