.

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Öğrenci ve mezunlarımızın, bilimin ışığında, aldıkları eğitim, kişilik özellikleri, yetenekleri, becerileri ve mesleki ilgileri ile uyumlu kariyer planı oluşturmalarına yardımcı olmak, çağın gereksinimlerine uygun mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini insani erdemlere duyarlı bir biçimde geliştirmelerine ve işgücü piyasalarına daha kolay girmelerine, kaliteli işlere erişmelerine katkıda bulunmak rehberlik etmektir.

Vizyonumuz

Öğrenci ve mezunlarının kariyer bilinci oluşturmalarına, kişisel potansiyellerini ve kariyer alternatiflerini keşfetmelerine, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine  etkin bir biçimde katkıda bulunan, faaliyetlerini  sürekli iyileştirmelerle geliştirmeyi esas alan alanında öncü bir kariyer merkezi olmaktır.

Temel Değerlerimiz

 • Bilimin ışığında hareket etmek,
 • İnsani erdemlere duyarlı olmak,
 • Değişime uyum, sürekli iyileştirme ve gelişim odaklı olmak
 • Paydaşlarımızın rasyonel beklentilerine önem vermek,
 • Takım çalışması ve ekip ruhuyla hareket etmek
 • Sunduğumuz hizmetlerde fırsat eşitliğine riayet etmek

Hakkımızda

 • Merkezimiz
 • Misyon ve Vizyonumuz
 • Organizasyon Yapımız
 • Ekibimiz
 • Mevzuat
 • Yönetim Kurulu Kararları