.

Genel Sertifika Programları

Genel Sertifika Programları, üniversitemiz farklı eğitim birimlerinde öğrenim gören öğrencilerimizin iş ve meslek hayatları açısından gerekli mesleki bilgi, beceri ve BIT yetkinliklerini geliştirmeye yönelik , 25 saat'ten az eğitim sürelerini kapsayan, katılımcılara eğitim sonunda katılım sertifikası veya başarı sertifikası verilen eğitimleri kapsamaktadır.
Başarı sertifikası verilen eğitimlerin sonunda eğitim kazanımlarını içeren değerlendirme sınavı yapılmaktadır. Tüm eğitim programlarına başvuru ve kabuller üniversitemiz Kariyer Geliştirme ve İzleme Sistemi (KARGİS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sisteme giriş için lütfen linke tıklayınız; Kariyer Geliştirme ve İzleme Sistemi

Yürütülen Eğitim Programları:

 • Acil Servis Aracı Eğitimi 
 • Aktif Dinleme Beceri Geliştirme Eğitimi
 • Anlayarak Hızlı Okuma Beceri Geliştirme
 • Eleştirel Düşünme  Beceri Geliştirme Eğitimi
 • Entübasyon Eğitimi 
 • Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili-Beceri Geliştirme 
 • Etkili Konuşma Beceri Geliştirme Eğitimi
 • Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
 • Etkin Dinleme Beceri Geliştirme Eğitimi
 • Hizmet Yönelimi Beceri Geliştirme Eğitimi
 • İleri Düzey Excel Eğitimi
 • İleri Yaşam Desteği Eğitimi
 • İngilizce Konuşma -Temel Düzey- Beceri Geliştirme
 • İş Arama  Becerileri (CV hazırlama, mülakat teknikleri) Geliştirme Eğitimi 
 • İş Hayatında Stresle Başa Çıkma- Beceri Geliştirme Eğitimi
 • Kariyer Planlama Eğitimi
 • Mekanik Ventilasyon ve ARDS Eğitimi 
 • Muhakeme ve Karar Verme  Beceri Geliştirme Eğitimi 
 • Takım Çalışması-Beceri Geliştirme
 • Temel Düzey EKG Okuma Eğitimi
 • Trade Map-Uluslar Arası Ticaret Verilerini Okuma Eğitimi
 • Transfüzyon Tıbbı Eğitimi
 • TÜBİTAK 2209-A Proje Hazırlama Eğitimi
 • TÜBİTAK 2209-B Proje Hazırlama Eğitimi
 • Yaralı Kurtarma ve Taşıma Teknikleri Eğitimi

Öğrenci

 • eğitim ve gelişim
 • Eğitim ve Gelişme Bakışımız
 • Kariyer Danışma
 • MAKÜ Kariyer Okulu
 • Kariyer Değerlendirme Araçları
 • Genel Sertifika Programları
 • Staj & Burs Olanakları
 • Asım'ın Nesli Bilim Akademisi