.

Asım'ın Nesli Genç Araştırmacılar Bilim Akademisi

Asım’ın Nesli Genç Araştırmacılar Bilim Akademisi,  seminer, konferans ve atölye çalışması gibi katılımcılarının akademik becerilerini geliştirmeye yönelik bütünleşik  bir eğitim ve gelişim programıdır. Programa aktif katılım zorunludur. Program süresince tüm katılımcılara Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyenleri tarafından proje ve bilimsel çalışma hazırlama konularında mentorluk sağlanmaktadır. 
Asım’ın Nesli 1. Genç Araştırmacılar Bilim Akademisi 2019-2020 yaz döneminde gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında 7 seminer, 2 konferans gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara bilim kurulunda yer alan akademisyenler tarafından 22 saatlik mentorluk hizmeti sunulmuştur.

Program İçeriği:

Seminerler
Bilimsel Araştırma Kültürü ve Etik
Akademik ve İş Amaçlı Mülakat Teknikleri
Akademik Becerilere Giriş
Etkili Konuşmacının Sırları
Bilimsel Okuryazarlık
Yurt Dışı Kariyer Planlama
Proje Seçimi ve Hazırlama

Konferanslar
Bilimsel ve Mesleki Kariyer Planlama: Başarı için İlkeler
Akademi Çıktılarının Değerlendirilmesi

Atölye Çalışmaları
Proje &Akademik Çalışma Hazırlama 
(Mentor Eşliğinde)

Düzenleme Komitesi Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi  Mümin POLAT

Düzenleme Komitesi Üyeleri
Doç. Dr. Çiğdem KARABACAK ATAY
Dr. Öğr. Üyesi Soner DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KILINÇ
Dr. Öğr. Üyesi Mümin POLAT
Öğr. Gör. Veysel DAL
Öğr. Gör. Gülcihan Aybike DİLEK
Öğr. Gör. Gökhan TURAN
 
Mentorler
1. Prof. Dr. Salih CEYLAN
2. Prof. Dr. Dursun KÖSE
3. Prof. Dr. Zafer ÖZYILDIZ 
4. Prof. Dr. Mehmet Zeki YILDIRIM
5. Doç. Dr. Ali Murat ALPARSLAN
6. Doç. Dr. Emrah ATAY
7. Doç. Dr. Çiğdem KARABACAK ATAY
8. Doç. Dr. Ülkü BAYHAN
9. Doç. Dr. Cem ERGUN
10. Doç. Dr. Erhan KEYVAN
11. Doç. Dr. Firdevs SAVİ ŞAKAR
12. Doç. Dr. Özlem TAGAY
13. Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AYDIN ACAR
14. Dr. Öğr. Üyesi Gül DALGAR
15. Dr. Öğr. Üyesi Işıl AÇIK DEMİRCİ
16. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Gürkan DİLEK 
17. Dr. Öğr. Üyesi Soner DÖNMEZ
18. Dr. Öğr. Üyesi Nurdan ORAL KARA
19. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KILINÇ
20. Dr. Öğr. Üyesi Mümin POLAT
21. Dr. Öğr. Üyesi Hacer TEKERCİ
22. Dr. Öğr. Üyesi Melda SOYSAL TOMRUK
23. Dr. Öğr. Üyesi Sibel ŞENTÜRK
24. Dr. Öğr. Üyesi Nurten TERKEŞ
25. Dr. Öğr. Üyesi Umut YANARDAĞ
26. Dr. Öğr. Üyesi Şükriye YEŞİLOT

Öğrenci

  • eğitim ve gelişim
  • Eğitim ve Gelişme Bakışımız
  • Kariyer Danışma
  • MAKÜ Kariyer Okulu
  • Kariyer Değerlendirme Araçları
  • Genel Sertifika Programları
  • Staj & Burs Olanakları
  • Asım'ın Nesli Bilim Akademisi