AZİZOĞLU Et Entegre Tesisine Ziyaret

17.04.2014 Perşembe günü saat 14.00' de Burdur Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve ilimizin köklü işletmelerinden biri olan Azizoğlu Et Entegre Tesisine fakülte öğretim üyeleri tarafından tanışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyarete İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Hocalarından Doç. Dr. Ömer TEKŞEN, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yüksel KÖKSAL, Arş. Gör. Selin PENEZ ve Üniversitemiz Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğünde görev yapan Şebnem İNAL katılmıştır. İşletme sahibi Selahatdin YARAR ile buluşan öğretim üyelerimiz;  İşletmenin kuruluşundan günümüze kadar gelişimi ve geleceğe yönelik planları üzerine fikir alışverişinde bulunmuşlar, üretim tesisini de yerinde inceleyerek kullanılan hammadde, insan kaynakları, teknoloji ve üretim teknikleri üzerine ayrıntılı bilgi almışlardır. Aynı zamanda üniversitemizin genç ve dinamik yapısı hakkında bilgi veren öğretim üyelerimiz üniversitenin sahip olduğu potansiyel ve Burdur sanayicisine sunduğu olanak ve fırsatlardan bahsetmişlerdir.
 
DİĞER DUYURULAR
20-03-2015
03-03-2015
23-12-2014
19-11-2014
19-11-2014
19-11-2014
19-11-2014
19-11-2014
19-11-2014
19-11-2014
Tüm Duyurular